0 oy
Hit: 28
Adaylık Süreci kategorisinde tarafından
Aday Memur Aylıktan Kesme Cezası Alırsa Görevine Devam Edebilir mi?

Aday Memur Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alırsa Görevine Devam Edebilir mi?

1 cevap

0 oy
tarafından

Devlet Memurları ile ilgili disiplin işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuyla Düzenlenmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 57. Maddesinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan devlet memurları ile ilgili hangi işlemler yapılacağı Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.) (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014 - 6552/67 md.)" Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."  ibaresiyle açık bir şekilde ilişiklerinin kesileceği kanunda belirtilmiştir. Ayrıca Adaylık süresince ilişiği kesilenler 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınamaz.

Hoş geldiniz, Memursoruyor.net sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...